top of page
打工換宿Work Exchange: Blog2
%E5%B0%8F%E5%B9%AB%E6%89%8B%EF%BC%BF2008

Working Holiday

旅江山計畫(暫停中)

​疫情告一段落,旅江山計畫也暫告一段落。未來將不再招收沒有服務業、清潔打掃相關工作/換宿經驗的換宿申請。有意願申請者,請將您的簡歷(含預計換宿期間)私訊FB、IG或寄至我們電子信箱,若符合需求我們會再進一步與您聯繫,謝謝!

202008
2209_彥寧阿泥
20220504_六燃
202201
202103
202008
202008
202009
202009
202010
202011
202012
202101
202103
202109
搜尋
bottom of page